TechniekTalent.nu is in 2019 opgegaan in de organisatie:
Platform Talent voor Technologie

Platform Talent voor Technologie is een publiek-private samenwerking van werkgevers- en werknemersorganisaties en de ministeries van OCW, EZK en SWZ, waarbinnen de kennis en ervaring van TechniekTalent.nu, Platform Bèta Techniek en TecWijzer is gebundeld.
Op basis van opgebouwde kennis, vaardigheden en ervaring inspireren en ondersteunen wij het onderwijs en het bedrijfsleven om de veelzijdigheid en aantrekkelijkheid van de technische beroepspraktijk te laten zien. We werken via onze labels en programma’s intensief en vraag gestuurd in de regio samen met bedrijven, scholen en (lokale) overheden. De producten en diensten van TechniekTalent.nu zijn ondergebracht in Jet-Net & TechNet, een label van Platform Talent voor Technologie.
Jet-Net & TechNet is een groot landelijk netwerk waarbinnen bedrijven en scholen regionaal samenwerken. We geven kinderen en jongeren een reëel en positief beeld van technische beroepen en helpen ze bij het maken van een bewuste keuze voor hun toekomstige studie en carrière. We doen dit door het bedrijfsleven en het funderend onderwijs te inspireren, adviseren en faciliteren in hoe zij de samenwerking op een structurele en duurzame manier vorm kunnen geven.
Lees meer over de producten en diensten van Jet-Net
& TechNet   
Platform Talent voor Technologie zet zich in om alle jongeren in het onderwijs hun talenten voor technologie en ICT te laten ontdekken door het opdoen van positieve ervaringen hiermee. Zodat meer jongeren gaan kiezen voor technologie en ICT. En dat is hard nodig. Groei en welzijn van onze samenleving zijn steeds meer verbonden met technologie. Of het nu gaat om klimaat, economie, zorg of veiligheid: Technologie maakt het verschil. Onderzoek over actuele thema’s rond (techniek) onderwijs en data over de instroom in de technische sector wordt verzameld en gepubliceerd door Platform Talent voor Technologie.
Lees meer op de website van Platform Talent
voor Technologie